LAKTAŠI, 23. juna – Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Laktaši osnovano je 27. februara 1984.
godine u laktaškom preduzeću „Čajavec“. Ovo društvo je dio Saveza dobrovoljnih davalaca krvi
Republike Srpske, koje čini devet udruženja i to iz Trebinja, Banja Luke, Višegrada, Modriče,
Broda, Lopara, Bijeljine i Ljubinja. Naše udruženje je jedno od vodećih po broju i obimu
aktivnosti darivanja krvi u Republici Srpskoj.

Prvi Svjetski dan davalaca krvi obilježen je 14. juna 2004. godine. Već sledeće
godine skupština Svjetske zdravstvene organizacije donijela je rezoluciju kojom su 14. juni
proglasili Svjetskim danom davalaca krvi, u čast nobelovca dr Karla Landštajnera, koji je razvio
sistem određivanja krvnih grupa. Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o potrebi za
donacijom krvi i ohrabrivanju pojedinaca da redovno daruju krv, kako bi bila dostupna za sve
kojima je potrebna.

„Darujte krv, spasite život! Nije bitno kome, bitno je da uspijemo!“