LAKTAŠI, 11. juna – Načelnik opštine Laktaši Miroslav Kodžoman izabran je za predsjednika opštinskog Savjeta za privredu i zapošljavanje, čiji je cilj sertifikacija ove lokalane zajednice sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić istakao je da Savjet treba da posluži načelniku opštine Laktaši kao savjetodavno tijelo za rješavanje problema koji privredni subjekti imaju na ovom području.

„Cilj djelovanja ovog savjeta je sertifikacija opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem. Opština Laktaši pokazala je inicijativu kada je riječ o određenim izmjene zakonskih rješenja, kao što je Zakon o stvarnim pravima, gdje je prva inicijativa za njegovu izmjenu potekla baš iz ove opštine“, rekao je Klokić.

Za potpredsjednika Savjeta za privredu i zapošljavanje iz reda privrednika izabran je Zvonimir Kresojević, dok je za sekretara izabran šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj opštine Laktaši Dragan Kelečević, saopšteno je iz opštine Laktaši.

Kodžoman je istakao da je namjera djelovanja Savjeta da se na području opštine unaprijedi javno-privatni dijalog, kako bi se u komunikaciji sa svim lokalnim privrednicima, strateški i planski, donosile odluke i omogućilo njihovo lakše poslovanje.

„Cilj nam je da nastavimo sa razvojem privrede, te da omogućimo domaćim preduzećima da se nastave razvijati i da zapošljavaju što veći broj radnika“, rekao je Kodžoman.

On kaže da su pokrenute aktivnosti koje će omogućiti poslodavcima gotova i obučenu radnu snagu, a studentima da, nakon završetka školovanja, lakše nađu posao.

Predstavnik preduzeća „Vendom“ iz Laktaša Sandra Đukanović smatra da je spona između javnog i privatnog sektora neophodna, kako bi javni sektor bio upoznat sa svim izazovima sa kojima se privatni sektor susreće.

„Potrebni su nam školovani radnici koji posjeduju i praktične vještine, jer za rad nije potrebna samo teorija, već i praksa“, istakla je Đukanovićeva.

Rukovodstvo Savjeta za privredu i zapošljavanje opštine Laktaši izabrano je prilikom prve radne sjednice na kojoj se raspravljalo i o Programu korištenja sredstava za podsticaj proizvodnje za ovu godinu, te razmatralo organizovanje prakse za srednjoškolce i studente u lokalnim preduzećima.

Na sjednici je bilo riječi i o izradi akcionog plana zapošljavanja za period od 2016. do 2018. godine.

Savjet za privredu i zapošljavanje, koji čine predstavnici opštinske uprave, javnih službi na lokalnom nivou, privatnog sektora, kao i organizacija civilnog društva, ima ulogu da prati propise iz oblasti privrede i zapošljavanja, daje mišljenje i inicira razmatranje pitanja i donošenja zaključaka iz oblasti privrede i zapošljavanja koji su značajni za lokalnu zajednicu.