Načelnik opštine Laktaši, Miroslav Bojić potpisao je sa vršiocem dužnosti direktora Republičkog sekreterijata za raseljena lica i migracije, Ljubom Ninkovićem, Ugovor o sufinansiranju i realizaciji projekta Izgradnje dijela puta Trn – Šušnjari. Ukupna vrijednost investicije iznosi 120.000,00 КM, sredstva Sekreterijata su obezbjeđena u iznosu od 60.000,00 КM, a preostali iznos će biti obezbjeđen iz budžeta Opštine i kroz učešće građana.

Načelnik Bojić, izjavio je da je ovo jedan veoma značajan putni pravac jer spaja mjesne zajednice Trn i Slatinu, a pored toga na ovom području se nalaze i porodice poginulih boraca, braća Račić, po kojima put i nosi naziv. „Opština Laktaši će i u narednom periodu, zajedno sa Vladom Republike Srpske, unapređivati komunalnu infrastrukturu u svim dijelovima Opštine i na taj način stvarati bolje uslove za ostanak mladih i za kvalitetniji život svih građana“.

Vršioc dužnosti direktora Republičkog sekreterijata za raseljena lica i migracije, Ljubo Ninković prilikom potpisivanja je rekao da se mnogo u prethodnom periodu radilo na rješavanju problema raseljenih lica i izbjeglica i da je, pored obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica, veoma važan faktor njihovog normalnog života i obnova putne, vodovodne i elektroinfrastrukture za koju treba izdvojiti značajna sredstva. „Sekretarijat i Vlada Republike Srpske se trude da učine sve kako bi pomogli u rješavanju problema izbjeglih i raseljenih lica kao i unapređenju uslova života za ove stanovnike“.