BANJALUKA – Savez opština i gradova Republike Srpske na posljednjoj sjednici Predsjedništva dogovorio je da od Vlade RS traži izmjenu Zakona o lokalnoj samoupravi u smjeru prolongiranja roka za usklađivanje broj službenika sa brojem stavnovnika.

Kako “Nezavisne” saznaju, rok će vjerovatno biti produžen za još godinu dana, odnosno do 30. juna 2022. godine, s tim da će se raditi nova metodologija u kojoj broj stanovnika neće biti jedino mjerilo za broj zaposlenih.

“Mislim da treba podržati inicijativu Saveza opština i gradova i treba prolongirati taj rok kako bismo izašli u susret lokalnim zajednicama, a onda da u narednom periodu idemo na izmjenu zakona i definišemo neka druga pravila koja se tiču broja radnika. Treba ograničiti broj radnika, ali treba izanalizirati na koji način to uraditi. Broj radnika na broj stanovnika nije bilo najidealnije rješenje”, rekao je Igor Žunić, zamjenik predsjednika Odbora za lokalnu samoupravu u Narodnoj skupštini RS i šef Kluba poslanika SNSD-a u toj instituciji.

On je istakao da je odredba o usklađivanju broja zaposlenih sa brojem stanovnika već jednom prolongirana i da i to govori da je praktično nesprovodiva u praksi te da je namjera svakako bila da se ide na racionalizaciju i da nema dodatnog zapošljavanja.

Inače, sjednica Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske održana je u petak, a svi načelnici i gradonačelnici istakli su da je neophodno prolongiranje roka za usklađivanje broja zaposlenih s obzirom na to da u ovom trenutku oni koji imaju viška radnika nemaju novac za isplatu otpremnina.

Takođe, problem je i to što u pojedinim lokalnim zajednicama jednostavno nije moguće ispoštovati takvu odredbu, zbog čega je i odlučeno da se traži izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi.

“Zakon kaže, recimo, da opština sa 4.000 stanovnika radi sa 12 zaposlenih i to jednostavno nije moguće i realno. Ima lokalnih uprava koje imaju znatno više radnika, a ima i onih koji su na granici kao što je Gradiška”, rekao je za “Nezavisne” Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške i jedan od članova Predsjedništva Saveza opština i gradova, dodajući da će Savez sa inicijativom za prolongiranje roka za godinu dana ići prema Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS, a oni dalje prema Vladi RS, koja će dati i konačnu ocjenu.

Kada je riječ o važećoj zakonskoj odredbi, jedino mjerilo za broj zaposlenih je ukupan broj stanovnika i trenutno na 1.000 stanovnika mogu biti tri zaposlena radnika, što u Savezu opština i gradova, ali i u političkim partijama smatraju da nije u redu jer su mnoge lokalne zajednice specifične.

Prema nezvaničnim informacijama, osim prolongiranja roka za usklađivanje broja zaposlenih biće izrađena i nova metodologija po kojoj će se osim broja stanovnika biti uvedeni i drugi kriterijumi kao što su veličina opštine ili stepen razvijenosti.

“Na sjednici Predsjedništva je prezentovana i radna verzija dokumenta Analiza kriterijuma za određivanje broja službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, s preporukama za unapređenje, čiji je cilj da se razmotre i drugi kriterijumi za određivanje broja službenika, osim broja stanovnika”, saopštili su iz Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Takođe, u saopštenju se dodaje i da će se raditi na novoj metodologiji kada je riječ o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, ali o tome tek slijede konsultacije sa svim jedinicama lokalne samouprave.

Nezavisne