“Zdravstveni inspektor je sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske izvršio uzorkovanje vode za kupanje na rijekama Vrbas i Vrbanja, a na sedam kupališta, sa kojih su uzorci uzeti, zbog povećanog broja bakterija voda se ne može smatrati bezbjednom za kupanje”.

Iz Gradske uprave i dodali da su uzorci uzeti sa sljedećih kupališta:

  1. Kupalište “Slap” Novoselija na rijeci Vrbas
  2. Kupalište “Sitari” Ulica od Zmijanja Rajka na rijeci Vrbas
  3. Kupalište “Abacija” Ulica T. Tihe Damjanovića na rijeci Vrbas
  4. Kupalište “Zelena” Ulica carice Milice na rijeci Vrbas
  5. Kupalište “Borik” Ulica Save Kovačevića na rijeci Vrbas

Među uzorkovanim kupalištima, tu su i dva na rijeci Vrbanji:

  1. Kupalište “Žuti most” naselje Vrbanja na rijeci Vrbanji
  2. Kupalište “Zeleni vir“ naselje Vrbanja na rijeci Vrbanji

“Kao i ranijih godina uzorci vode za kupanje na Vrbasu i Vrbanji pokazali su da je voda neispravna, te da nije bezbjedna za kupanje. Ove godine vjerovatno zbog niskog vodostaja nijedan uzorak nije ispravan”, naveli su u Gradskoj upravi Banjaluka.

Dodali su da kada su u pitanju bazeni za kupanje, zdravstveni inspektori su izvršili kontrolu i da su rezultati ispitivanja zadovoljavali propisane parametre vode za kupanje na bazenima.

  1. Blportal