LAKTAŠI, 25.marta – Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP), u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srpske (MFRS), Poreskom upravom Republike Srpske (PURS) i Opštinom Laktaši, početkom aprila počinje sa Pilot projektom Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti na teritoriji Opštine Laktaši, koji se sprovodi u saradnji sa švedskim donatorskim Projektom za unapređenje zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini „CILAP“.

Pilot projekat kreće iz katastarske opštine Jakupovci, a u prvom dijelu obuhvata i katastarske opštine: Glamočani, Veliko Blaško, Trn i Laktaši. Prema procjenama, područje koje je obuhvaćeno procjenom broji oko 170 ulica i preko 20 000 nepokretnosti.

U narednom periodu, timovi na terenu će pomoću aplikacije za prikupljanje podataka popisivati nepokretnosti s ciljem njihove identifikacije. Cilj Pilot Projekta je formiranje sveobuhvatnog Registra nepokretnosti.

Aktivnosti oko popisa nepokretnosti zvanično počinju od 01. aprila 2021. godine.

Radi što kvalitetnijih podataka u Registru nepokretnosti, te efikasnijeg popisa, mole se vlasnici nepokretnosti da timovima na terenu dostave opšte podatke o nepokretnostima.

Opština Laktaši