LAKTAŠI, 10.jula – Iz opštinske uprave, za “Glas Laktaša” kažu da je opština Laktaši provela tendersku proceduru za rehabilitaciju prioritetnih lokalnih puteva i ulica u opštini Laktaši, te se uskoro očekuje početak izvođenja radova.

asfalt

Putni pravci koji su planirani za sanaciju su:
–  Jaružani-Ćetojevići u dužini od 3.900 m,

Jaruzani
– Glamočani(od groblja do spomenika palim borcima NOR-a) u dužini od 1.100 m,

Glamocani
–  Glamočani (od regionalnog puta Trn-Klašnice do nadvožnjaka) u dužini od 300 m i
– asfaltiranje putnog pravca u Jaružanima (FK ”Crni vrh”) u dužini od 390 m.

download