LAKTAŠI, 20. juna – Gradska uprava Grada Laktaši obavještava javnost da je nacrt dokumenta „Strategija razvoja Grada Laktaši za period 2024-2030. godina“ dostupan javnosti i da će u vezi sa istim biti organizovane javne konsultacije.


Nacrt dokumenta izradila je Radna grupa i sektorski timovi imenovani od strane Gradonačelnika, koje čine predstavnici privrednog sektora, javnih preduzeća i ustanova, Gradske uprave, udruženja građana i omladinskih organizacija, uz eksternu konsultantsku podršku, a u skladu sa Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj.

Strategija razvoja grada Laktaši za period 2024–2030. godina predstavlja ključni strateško-planski dokument koji će usmjeravati razvoj Grada u narednom sedmogodišnjem periodu.

Gradska uprava poziva zainteresovane građane i organizacije da do 5. jula 2024. godine dostave komentare na nacrt dokumenta, na e-mail dijana.kodzo@laktasi.net.

O terminu održavanja javnih konsultacija, javnost će biti blagovremeno obavještena.