BANJA LUKA, 28. avgusta – Najveća primanja u Srpskoj u junu ove godine imao je jedan Banjalučanin koji je zaposlen u finansijskom sektoru, a kojem je na račun samo za taj mjesec “leglo” čak 40.000 maraka.

novac_marke_kuverta_1-810x540

Igrom brojeva dolazimo do podatka da je taj Banjalučanin zaradio čak 47 prosječnih plata u Srpskoj, koja je u julu iznosila 848 maraka. Ako u obzir uzmemo prosječna primanja najstarije populacije, onda je taj Banjalučanin zaradio čak 109 prosječnih penzija, koja prema posljednjim podacima iznosi 366 maraka.

Na listi deset najvećih ostvarenih ličnih primanja Poreske uprave RS u junu, pored Banjalučanina sa najvećim primanjima, nalazi se još osam njegovih sugrađana i jedan Bilećanin.

Taj Bilećanin, koji je zaposlen u prerađivačkoj industriji, nalazi se odmah na drugom mjestu liste najvećih isplaćenih ličnih primanja u junu, a njegov račun za taj mjesec bio je bogatiji za 30.545 maraka.

Na trećoj poziciji nalazi se Banjalučanin zaposlen u sektoru saobraćaja, skladištenja i veza, kojem je poslodavac za taj mjesec isplatio platu od 26.631 marku.

Na sljedećih pet mjesta liste sa najvećim ličnim primanjima  nalaze se radnici koji su zaposleni u finansijskom sektoru i čija su se lična primanja za jun kretala od 13.200 do 25.000 maraka.

Posljednja dva mjesta zauzimaju takođe Banjalučani. Jedan od njih, zaposlen u sektoru trgovina na veliko i malo, opravka motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, imao je primanja od 11.848, a njegov sugrađanin koji se bavi finansijama ostvario je oko 500 maraka manju platu.

Ekonomisti ističu da su plate od 10.000 do 40.000 maraka radnicima sigurno isplatile privatne kompanije.

– Vjerovatno se radi o tome da su vlasnici tih preduzeća nagradili svoje radnike jer im donose zarade teške i po nekoliko miliona maraka. Za vlasnika kapitala tih preduzeća svakako se isplati da nagrade te radnike sa platom od 10.000 do 40.000 maraka, pa i više. Na iznos te plate plaćani su sigurno svi porezi i doprinosi. Ništa u tome nema sporno – kazao je član Udruženja ekonomista RS “SWOT” Saša Grabovac i dodao da bi mnogi poslodavci mogli da se ugledaju na one koji nagrađuju svoje radnike za dobro odrađeni posao i na taj način ih stimulišu za dalji rad.

Ekonomisti poručuju i da, s obzirom na trendove na tržištu rada, poslodavci neće moći izdržati trku sa konkurencijom u smislu zadržavanja dobrih kadrova, zbog čega će morati i da povećaju plate radnicima.

Opština           Djelatnost poslodavca       Primanja ( u KM)

Banjaluka           finansijsko poslovanje                40.000

Bileća              prerađivačka industrija             30.545

Banjaluka           saobraćaj, skladište i veze 26.631

Banjaluka           finansijsko poslovanje                25.000

Banjaluka           finansijsko poslovanje                20.167

Banjaluka           finansijsko poslovanje                15.400

Banjaluka           finansijsko poslovanje                15.400

Banjaluka           finansijsko poslovanje                13.200

Banjaluka           trgovina na veliko,

opravka vozila                           11.848

Banjaluka           finansijsko poslovanje                11.322

 

 Glas Srpske