TRN, 9. aprila – Ovo su fotografije i video snimci, koji su nastali prethodnih nekoliko dana u Trnu. 


Ovi kadrovi još jednom su potencirali pitanje da li industrijska postrojenja trebaju biti locirana u gusto naseljenim dijelovima Laktaša?