LAKTAŠI.23.maj- Aktuelno ovih dana… Sistem za protivgradnu zaštitu. Reakcija ljudi na nevrijeme i grad koji su pogodili područje Laktaša ovih dana, je takva da se osjeti ogorčenje i zabrinutost, koji su uglavnom usmjereni na “Protivgradnu preventivu Republike Srpske”.

“Glas Laktaša ” vam donosi tekst u kojem se pobliže objašnjava na koji način djeluju “rakete” protivgradne tehnologije.

Ova tehnologija koristi se prije svega u preventivi sprečavanja padanja grada, ali ima i mogućnost za primjenu u stimulaciji padavina i sprečavanju jakih oluja. Rakete su dizajnirane za ispuštanje nukleidnog materijala (reagensa) duž putanje oblaka. Posada za lansiranje dobija pojedinosti o potrebnoj elevaciji i uglovima azimuta od operatora radara, ili nišanjenje može biti automatizovano tako se lanseru telemetrijom šalju instrukcije o ciljanju i ispaljivanju.

Najveća prednost sistema sa raketama jeste njegova sposobnost da dosegne bilo koji region sa ćelijama grada u veoma kratkom vremenu. Rakete stižu do zone zasijavanja za nekoliko sekundi, dok će cijela putanja biti zasijana reagensom za manje od jedne minute.

515

To dozvoljava skoro trenutni odgovor na prijetnju od grada, kao i mogućnost ispaljivanja višestrukih raketa kako bi se količina reagensa istovremeno i kontinuirano isporučivala u rastuće ćelije ili u jezgru ćelija. Takođe, rad ovog sistema je moguć 24 sata dnevno, u svim vremenskim uslovima.

Najvažniji nedostaci i mane ove tehnologije su ograničenja pri ispaljivanju zbog kontrole vazdušnog saobraćaja, a u nekim slučajevima i zbog blizine naseljenog područja (zabranjena zona). Zabranjene zone su neophodne zato što se dešavalo da samo-uništavajući mehanizam ponekad zakaže, tako da se mora obratiti pažnja da se raketa lansira u smjeru u kojem neće biti ugroženi ljudi ili imovina.

Uslov za uspješnost je i taj da mora postojati dovoljan broj lansirnih mjesta kako bi se pokrilo područje zasijavanja. Svaki poligon za gađanje mora imati najmanje jedan radar i nekoliko lansirnih mjesta, kao i mjesto za smještanje raketa. Valja napomenuti da je u svakom od ovih projekata baziranim na raketama neophodan veći broj ljudi, kako za radarom, tako i na lansirnim mjestima, kad god se predviđa oluja, ponekad i 24 sata dnevno. Ovdje treba na kraju dodati da su veliki napredak postigli istraživači u bivšem SSSR-u na konstrukciji raketa i artiljerijskih granata za zasijavanje oblaka u cilju sprečavanja padanja grada. Oni su iz ekonomskih razloga u mnogim uređajima umesto AgJ koristili olovo jodid PbJ2.

/ JP “PROTIVGRADNA PREVENTIVA RS” a.d. Gradiška/