LAKTAŠI, 17. novembra – Učesnici međunarodnog naučnog sastanka u Versaju usvojili su danas novu definiciju kilograma i još nekih važnih mjera.
Naučnici redefiniraju kilogram - Foto: ilustracija

Naučnici redefiniraju kilogramFoto: ilustracija

Države su glasanjem odlučile da se prihvate izmjene sistema mjera koji je od vitalnog značaja za aktivnosti čovječanstva, poput globane trgovine i naučnih inovacija.

Јavnost najviše zanima promjena u vezi sa kilogramom kojim se mjeri masa, prenio je AP.

Kilogram je od 1889. godine bio definisan masom cilindrične legure platine i iridijuma koja je čuvana u sefu u pregrađu Pariza, a postojalo je i šest zvaničnih kopija.

Svjetska zajednica odlučila je da pređe na novu definiciju kilograma zato što su se vremenom, usljed utcaja okoline na metal, pojavile razlike u masi originala i kopija, a niko nije sa sigurnošću mogao da kaže koji predmeti odstupaju od tačne mjere.

Kilogram će ubuduće biti definisan naučnom formulom, odnosno električnom silom koja je potrebna da se pomjeri sadašnji referentni kilogram, a ne samim fizičkim objektom.

Naučnici su saopštili da se u svakodnevnom životu ništa neće promijeniti i da kilogram na vagama za tjelesnu masu, na pijaci ili u supermarketu ostaje isti.

Države su, takođe, jednoglasno odlučile da revidiraju još tri važne jedinice: kelvin za temperaturu, amper za električnu struju i mol za količinu neke supstance.

Ishod glasanja pozdravljen je aplauzom.

 

RTRS