LAKTAŠI.27.februara- Narodna Biblioteka Laktaši obilježila je 21. februar,  Međunarodni dan maternjeg jezika,  sa osnovcima iz OŠ „Holandija“ Slatina i njihove područne škole u Boškovićima. Na veoma zanimljiv i inovativan način, naša Biblioteka se trudi da bude dostupna svima, a naročito mladoj populaciji.

Фотографија корисника Narodna Biblioteka Laktasi

Zahvaljujući entuzijazmu školske bibliotekarke i uprave škole,  već godinu dana u Slatini djeluje pokretna biblioteka.

Фотографија корисника Narodna Biblioteka Laktasi

Dio  fonda, oko 100 bibliotečkih jedinica,  svaki mjesec bude na raspolaganju  učenicima i nastavnicima, a obilježavanje Dana maternjeg jezika bio je idealan povod da se postojeća saradnja proširi, te da se  predstave i druge aktivnosti biblioteke.

Фотографија корисника Narodna Biblioteka Laktasi

 

Cilj je da  ukažemo najmlađima, da je upravo čitanje najbolji način za njegovanje maternjeg jezika, kao dijela kulturnog identiteta.