LAKTAŠI, 10. jula -Prva osnovna škola na području opštine Laktaši bila je „Srpska narodna škola“ u Drugovićima, podignuta 1888. godine, za čije otvaranje se zauzeo Vaso Pelagić.

skola Drugovici

Kasnije su osnovane ”Srpska narodna škola” u Maglajanima, rimokatoličke osnovne škole u Aleksandrovcu i Mahovljanima. Na području opštine Laktaši postoje četiri osnovne škole (U Laktašima, Slatini, Trnu i Alksandrovcu) i pet područnih škola (Laktaši – Kriškovci i Klašnice; Slatina – Drugovići i Boškovići; Trn – Glamočani), u kojim osnovno obrazovanje stiče oko 3.500 učenika. Tradicionalno, svake godine organizuje se prijem za nosioce diplome ”Vuk Karadžić”.

skola Boskovici
Osnovnim obrazovanjem se bave: Osnovna škola ”Mladen Stojanović”, Laktaši, obrazovnu djelatnost obavlja u centralnoj školi u Laktašima, područnoj školi u Kriškovcima i područnoj školi u Klašnicama.

skola-laktasi

JU Osnovna škola ”Mladen Stojanović” Laktaši

Adresa: Karađorđeva 105 Laktaši

Tel: 051/535-517

Faks: 051/535-516

e-mail: os054@teol.net

www.os-mladenstojanovic.com

Osnovna škola ”Holandija”, Slatina, obrazovnu djelatnost obavlja u centralnoj školi u Slatini i dvije područne škole u Boškovićima i u Drugovićima.

JU Osnovna škola ”Holandija” Slatina

Adresa: Nikolaja Velimirovića 9

Tel: 051/587-155

Faks:051/587-156

e-mail: os056@inecco.net
skola_danas

Obrazovna djelatnost se obavlja i u centralnoj školi u Trnu i područnoj školi u Glamočanima.

JU Osnovna škola ”Desanka Maksimović” Trn

Adresa: Dositejeva, Trn

Tel: 051/508-070

Faks: 051/508-071

e-mail: os057@blic.net

www.osdesankam-trn.org

Obrazovna djelatnost se obavlja u centralnoj školi u Aleksandrovcu.

JU Osnovna škola ”Georgios A. Papandreu” Aleksandrovac

Adresa:Aleksandrovac bb

Tel/faks: 051/580-027

e-mail: os055@teol.net

Predškolskim obrazovanjem i brigom o najmlađim bavi se Javna ustanova „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, Laktaši, u okviru koje se nalaze dva vrtića: ”Princeza Katarina Karađorđević” u Laktašima i dječiji vrtić ”Zvjezdice” u Glamočanima.

Kapacitet ustanove je 278 djece koja su raspoređena u 13 vaspitnih grupa: četiri jasličke i devet vrtićkih grupa.

Srednje škole,mladi sa područja opštine Laktaši pohađaju u Banja Luci, a manji broj u Gradišci ili drugim srednjoškolskim centrima.

Visoko obrazovanje stiču najviše u Univerzitetskom centru u Banja Luci, i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu. Podrška lokalne zajednice kroz stipendiranje srednjoškolaca i studenata omogućava povećanje učešća visokoobrazovanog kadra u ukupnoj ponudi radne snage kao bitnog resursa za razvoj lokalne zajednice.

 

Izvor: Opština Laktaši