LAKTAŠI, 14. jula – Zahvaljujući povoljnom geostrateškom položaju i postojećoj saobraćajnoj infrastrukturi, opština Laktaši je dobro povezana sa susjednim opštinama i širim okruženjem.

2a934-autoput-696x292

Kroz centralni dio opštine prolazi magistralni put M-16 (Banjaluka – Gradiška – Okučani, izlazak na autoput Ljubljana – Beograd – Zagreb), kao glavna regionalana saobraćajnica, koja spaja sjeverne i južne dijelove ove regije. Drugi važan putni pravac, koji spaja zapadne i istočne krajeve Republike Srpske, je magistralni put M-16, 1 Klašnice – Derventa.

60e68-autoput-banjaluka-prnjavor

U toku je izgradnja dijela autoputa E-661, dionice od Gradiške do Klašnica, u ukupnoj dužini od oko 42 km, koji treba da omogući bržu i kvalitetniju vezu sa autoputom Zagreb-Beograd, a time i Evropom. (Republika Hrvatska će graditi dionicu autoputa od Gradiške do Okučana). Sa ovom dionicom (Gradiške – Klašnica) bi se u budućnosti trebao spojiti i dio autoputa, Doboj – Banjaluka.

Mahovljani

2002. godine izgrađen je “Most Pobjede” u Klašnicama dužine 93 metra čiju je izgradnju finansirala Vlada RS, a njegovom izgradnjom rasterećen je saobraćaj na ovoj izuzetno aktivnoj i značajnoj saobraćajnici.

Laktasi

 

Izvor: Opština Laktaši