LAKTAŠI, 09. jula – Stanovništvo predstavlja ključni faktor razvoja bilo koje društveno-ekonomske cjeline. Kao resurs, stanovništvo svojim kvantitativnim i kvalitativnim osobinama utiče na mogućnost iskorištavanja svih prirodnih i drugih resursa jednog područja. Dešavanja u prethodnim decenijama na ovim prostorima različito su uticala na pojedine faktore razvoja. Najnoviji podaci o sadašnjem broju stanovništva, po preliminarnim objavljenim rezultatima iz oktobra 2013. godine, govore da na području opštine Laktaši, zajedno sa 11 mjesnih zajednica, živi oko 36.850 stanovnika. Dok u samom opštinskom središtu živi oko 5.880 stanovnika.

7dcdbaa48ee1c40257ad
Prethodno su vršeni popisi na teritoriji Jugoslavije (od 1921. godine urađeno je osam popisa) i oni su upućivali na ukupan broj, strukturu i razvojne karakteristike. Popis domaćinstava u Republici Srpskoj izvršen je 1996. godine (djelimično je i popisano stanovništvo) sa posebnim akcentom na izbjeglo i stalno stanovništvo. Na popisu izvršenom 1953. godine opština Laktaši je, u tadašnjim granicama i naseljima koja su joj pripadala, imala 8.239 stanovnika. Ovaj podatak daje nam mogućnost upoređivanja kretanja stanovnika u dužem periodu. 256px-Laktasi_September_2008

U ovim granicama opština funkcioniše od 1955. godine, kada je osnovana. Najveći rast broja stanovnika nastao je pod uticajem ratnih dešavanja tako da 2006. godine, po procjeni, opština je imala 40.743 stanovnika, što je za oko 35% više nego kod poslednjeg popisa iz 1991. godine. Opština Laktaši pripada Banjalučkoj regiji koja je najveća u Republici Srpskoj. Prema popisima iz 2000. godine, Laktaši su na petom mjestu u regiji, po broju stanovnika, a na 11. mjestu u Republici Srpskoj. Gustina naseljenosti područja opštine je iznad prosjeka BiH i Republike Srpske, što je najvećim dijelom, rezultat povećanih migracionih kretanja uslovljenih ratnim dešavanjima.

laktasi

Struktura stanovništva

Starosna struktura stanovništva je značajan pokazatelj ukupnih potencijala, posebno kod planiranja resursa radno aktivnog stanovništva, s jedne strane, i strukture potrošačkog agregata, s druge strane.

laktasi ljudi
Nacionalnost

Prema službenom popisu iz 2013. godine, u opštini Laktaši, raspoređenoj u 37 naseljenih mjesta, najveći procenat stanovništva čine Srbi, a slijede ih, u manjem broju, Hrvati, Muslimani i ostalo stanovništvo.

 

Izvor: Opština Laktaši