fotografija djeca

LAKTAŠI, 12. juli – „Centar za djecu, mlade i porodicu“  Laktaši je započeo sa realizacijom  projekta „Korak bliže“ – Alternativni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja rualnim područjima  opština Laktaši, koji je podržan od strane In fondacije BIH i Fondacije Kinderpostzegels iz Holandije.

Opšti cilj projekta je poboljšanje statusa djece razvojem mreže alternativnih  programa predškolskog  vaspitanja i obrazovanja na teritoriju opštine Laktaši sa posebnim naglaskom na ruralna područja.

Projekat će se realizovati u periodu od 1.5.2013.do 31.01.2014. godine te će u pomenutom periodu biti izvršena edukacija osoblja za realizaciju alternativnih programa, nabavka didaktičkog materijala, te  sama realizacija alternativnih programa u mjestima Kosjerovo, Ljubatovci i Devetina.  Alternativni programi podrazumijevaju programe predškolskih igraonica, časove odgovornog roditeljstva, savjetovalište za roditelje i mobilnu biblioteku knjiga i igračaka.

Pomenute projektne aktivnosti su besplatne, te pozivamo sve zainteresovane mještane da nam se priduže.

Molimo Vas da putem Vašeg medija najavite realizaciju aktivnosti, te da iste propratite ukoliko ste u mogućnosti.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 051 53 53 10 radnim danima od 08.00 do 15.30 časova ili na mail cdmpl@cdmpl.ba.

Preuzeto sa: laktasi-info.com