LAKTAŠI, 3. oktobra – Komunalno predeuzeće „Komunalac“ a.d. Laktaši  informiše korisnike usluga odvoza smeća da imaju mogućnost prijave odvoza kabastog otpada u oktobru mjesecu i to potpuno besplatno. Jedni uslov je da korisnik koji se prijavljuje za ovu uslugu nema neizmirenih obaveza prema preduzeću.


Prijavljivanje odvoza kabastog otpada i sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 051/530-195 ili na mejl adresu info@komunalacad.net