LAKTAŠI, 02.juna – КP „Кomunalac“ a.d. Laktaši sa projektom  „Integrisano upravljanje ambalažnim otpadom”, dio je programa finansiranja Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

slika

Projekat se provodi u nekoliko faza, a prva se odnosi na izradu projektne dokumentacije, druga faza izrada multifunkcionalnog objekta, dok se u trećo fazi očekuje nabavka opreme i mašina za upravljanje ambalažnim otpadom.

Pokrivenost uslugama ovog komunalnog preduzeća trenutno je 85%, a prema riječima direktora Milana Petkovića, do kraja godine KP “Komunalac” očekuje da će ovaj postotak biti 100%. U skladu sa ovim ciljem, u toku je i nabavka kanti i kontejnera za odlaganje otpada.