LAKTAŠI, 17. novembra – Obavještavaju se građani, pravna lica i preduzetnici sa područja grada Laktaši da je, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07), neradni dan 21. novembar godine (ponedjeljak), kada se obilježava republički praznik, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Herecegovini.


U dane praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Izuzetno, u skladu sa važećim propisima, mogu da rade:

u vremenu od 07:00 do 11:00 časova:
– trgovinski objekti na malo sa pretežno prehrambenom robom i kiosci sa prehrambenom robom i novinama;

u vremenu od 07:00 do 16:00 časova:
– trgovine na malo pogrebnom opremom i cvijećem;

u vremenu od 00:00 do 24:00 časa:
– pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaje istih,

– trgovinski objekti tipa “dragstor“,

– trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aeorodromu “Banja Luka“ Mahovljani.

Subjekti iz oblasti igara na sreću mogu da rade u vremenu propisanom Zakonom o igrama na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 22/19 i 131/20).

U cilju zadovoljavanja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama vatrogasna jedinica, zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdjevanje: vodom i električnom energijom, preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti i privredni subjekti za prevoz putnika, dužni su da rade u obimu koji zadovoljava nesmetano pružanje ovih usluga.

Ugostiteljski objekti, osim u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, na dan republičkog praznika mogu da rade jedan sat duže u odnosu na propisano radno vrijeme.

Sve dodatne informacije, svakim radnim danom, u vremenu od 7.30 do 15.30 časova možete dobiti, u kancelarijama broj 36 i 37, odnosno na telefon, broj 051/334-237 i 051/334-238.