LAKTAŠI, 21. aprila – U  2022. godini 34 punoljetna lica sa područja Laktaša bila su izložena nasilju.


Najzastupljeniji oblici nasilja u porodici su fizičko nasilje i kombinovano fizičko i emocionalno.

”Evidentno je da su kao žrtve zastupljenije osobe ženskog pola, njih 33 ili 97 odsto”, kažu u laktaškom Centru za socijalni rad. 

Kako navode, mjera zaštite u vidu zbrinjava žrtava nasilja smještajem u sigurnu kuću primijenjena je za sedam žrtava, a radi se o tri punoljetne osobe i četvero maloljetne djece.