LAKTAŠI, 6. juna  – Okružni privredni sud u Banjaluci pokrenuo je predstečajni postupak u prvoj domaćoj modnoj kući „Carmen – Line“ iz Laktaša, saznaje portal CAPITAL.


Zahtjev za pokretanje stačaja podnijeli su zakonski zastupnici preduzeća, koji su naveli da u posljednjih nekoliko godina posluju sa gubitkom, zbog čega su donijeli odluku o prestanku rada.

Naveli su da ne posjeduju pokretnu ni nepokretnu imovinu te da nemaju zaposlenih radnika. Ostale su neplaćene obaveze prema nekim preduzećima, ali ne i prema zaposlenima.

„Sud je na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju utvrdio da je predlagač učinio vjerovatnim platežnu nesposobnost dužnika čime su ispumnjeni uslovi za pokretanje prethodnog postupka za otvaranje stečaja“, stoji u obrazloženju.

Za privremenog stečajnog upravnika imenovana je Andreja Trišić od čijeg će izvještaja zavisiti dalji tok postupka.

Inače, propast ove modne kuće krenula je sa smrću njenog osnivača Zorislava Stojića. Posao je preuzela supruga Plamenka sa ostalim članovima porodice, ali je očigledno da je taj gubitak bio početak kraja.

Do 2020. godine preduzeće je poslovalo pozitivno, imalo prihode veće od milion maraka i oko 50 zaposlenih.

Međutim, te 2020. prihodi su se prepolovili pa je prijavljen gubitak od skoro 260.000 maraka.

Negativno poslovanje se nastavilo i u 2021. godini kada je sa 20 radnika napravljen minus od 167.299 maraka.

Do kraja te godine sve radnje i butici su bili zatvoreni, a bilo ih je 13 u cijeloj BiH.

Zanimljivo je da su Zorislav i Plamenka Stojić završili medicinski fakultet, ali su ipak odlučili da se upuste u preduzetničke vode u kojima su uspješno plivali tri decenije.

(Capital.ba)