LAKTAŠI, 06. marta – Načelnik opštine Laktaši, Ranko Karapetrović  održao je sastanak povodom novonastale situacije i pojave „korona virusa“ na području Republike Srpske.

Na sastanku je formiran tim za koordinaciju i uvođenje mjera u slučaju pojave virusa na našem području.

kasalj_gripa_prehlada_alergija_virus_ilustracija

Direktor JZU Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Laktaši, Snježana Radetić, izjavila je da Dom zdravlja postupa po uputstvima i mjerama JZU „Instituta za javno zdravstvo“ Republike Srpske.

JZU „Institut za javno zdravstvo“ Republike Srpske,  dali  su preporuke u cilju sprečavanja pojave i širenja bolesti izazvane virusom,  a u vezi sa preduzimanjem pojačanih higijenskih mjera.

Prеpоručuје sе:

  1. Učеstаlо čišćеnjе, prаnjе i dеzinfеkciја svih prоstоrа i pоvršinа
  2. Оbеzbјеđеnjе srеdstаvа zа higiјеnskо prаnjе ruku zа učеnikе i zаpоslеnе (sаnitаrnni blоk)
  3. Učеstаlо prоvјеtrаvаnjе svih prоstоriја u škоlskоm оbјеktu
  4. Kоntrоlа higiјеnskе dispоziciје/оdlаgаnjе оtpаdnih mаtеriја (mаrаmicе, ubrusi)

slika_2020-03-03_601.jpg.pagespeed.ce.42KaQYIfby

Ukоlikо је pоtrеbnа bilо kаkvа stručnа pоmоć u prоvоđеnju оvih i drugih mјеrа prеvеnciје, higiјеnskо еpidеmiоlоškе službе lоkаlnоg dоmа zdrаvljа ćе biti nа rаspоlаgаnju.

Načelnik opštine, Ranko Karapetrović apeluje na sve građane, da ne stvaraju nepotrebnu paniku, a u slučaju pojave nekih od simptoma da se jave u jedan od najbližih Domova zdravlja, radi preduzimanja određenih mjera. Opština Laktaši će pomoći u nabavci zaštitnih maski Domovima zdravlja u Laktašima.

 

Opština Laktaši


Novum
Novum
Novum
Novum