U okviru pilot akcije projekta CIRCLE – Inovacije i testiranje održivih rješenja cirkularne ekonomije u jadranskom području (Circular innovation and resilient city labs in the Adrion region), Opština Laktaši je 11. februara 2022. godine, u saradnji sa komunalnim preduzećem „Кomunalac“ izvršila podjelu kompostera zainteresovanim građanima.

Na ovaj način građani su dobili priliku da odvajaju organski otpad i da dobijeni kompost koriste u svojim baštama i cvjećnjacima što će pozitivno uticati na smanjenje zagađenja i emisije gasova stakleničke bašte. Opština Laktaši u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredina i energetsku efikasnost Republike Srpske u okviru projekta CIRCLE radi na promociji koncepta cirkularne ekonomije i pravilnog upravljanja otpadom sa ciljem da se što više resursa ponovno koristi, a što manje odlaže na deponiju.

Projekat je podržan od strane Interreg Adrion Programa finansiranog u okviru Evropskog regionalnog razvojnog fonda i IPA II sredstava.