LAKTAŠI, 28. aprila – Iz ZP “Elektrokrajina” a.d. Banjaluka, PJ Elektrodistribucija Laktaši, stiže obaviještenje o načinu očitanja električne energije, koje je i ovog mjeseca u skladu sa  odlukama i preporukama Vlade Republike Srpske i Uprave “Elektroprivrede RS” u borbi protiv širenja virusne bolesti kovid-19.

Cilj ovih mjera je smanjenje neposrednih kontakata sa kupcima električne energije, i zbog toga se mole potrošači da sami izvrše očitanje brojila i podatke dostave putem telefona nabrojeve : 051/533-497, 051/530-060, 051/532-099 u RJ „Elektrodistribucija“ Laktaši svakim radnim danom od 07:00h do 15:00h ili putem besplatne info linije 0800 50 116 ili elektronskom poštom na adresu callcentar@elektrokrajina.com, najkasnije do 04.05.2020.g. Korisici se mogu javiti i na viber broj 066/711-490.

 20200325135903_590785

 

Za mjerna mjesta za koja ne budu dostavljeni podaci od strane krajnjeg kupca primjenjivaće se mehanizam izračuna potrošnje na osnovu utrošene električne energije iz odgovarajućeg perioda u prethodnoj godini, kako je to propisano članom 81, stav (2) tačka a) Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom – prečišćen tekst (“Sl. glasnik Republike Srpske” broj 85/08, 79/10 i 67/12).

Konačna količina isporučene električne energije će se utvrditi nakon sticanja uslova za pristup mjernom mjestu, a u skladu sa članom 81, stav (3) Opštih uslova, čime će sva neslaganja biti korigovana u narednom periodu kako kupci ne bi bili oštećeni.