LAKTAŠI, 29. marta – Koliko je protekla 2018. godina bila  zahtjevna moglo se čuti na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Laktaši, gdje je istaknuto da su mnogi zadaci bili su postavljeni pred Opštinsku upravu.

Sjednica

Načelnik opštine, Ranko Karapetrović, istakao je da je sanirano preko 30 km lokalnih puteva, da su očišćeni i sanirani vodotoci Stupčevice, Bukovice, Mahovljanske rijeke i tako spriječene potenicjalne opasnosti od plavljena onih mjesta koje se nalaze uz ove vodotoke, te dva kanala u Glamočanima i Velikom Blašku.

Aktivnosti s kojima je počela 2018. godina, u kojima su, podsjećamo, bili najavljeni radovi na poboljšanju vodovodne mreže, realizovane su na vrijeme. Rezultat svega je preko 400 korisnika priključenih  na nove lokalne vodovodne sisteme.

Načelnik je prisutne podsjetio i da je u toku protekle godine započeta izgradnja ambulante porodične medicine u Slatini i vrtića u Aleksandrovcu, te da  se završetak radova očekuje  u toku 2019. godine.

Novost je i geografski informacioni sistem GIS koji se uvodi u sistem upravljanja opštinske uprave, i očekivanja su da će zahvaljujući tom sistemu biti poboljšane i ubrzane određene procedure.

Predsjednik Skupštine opštine Laktaši, Boris Spasojević je rekao da su Izvještaji o radu Javnih ustanova, koji su se našli na pomenutoj sjednici jednoglasno usvojeni, te da su ustanove pozitivno poslovale u toku 2018. godine.