LAKTAŠI, 28. oktobra – Gradonačelnik Laktaši raspisao je javni poziv fizičkim licima i privrednim subjektima sa područja grada Laktaši za dodjelu podsticajnih sredstava (premije) za proizvođače voća i grožđa, kao i javni poziv fizičkim licima i privrednim subjektima sa područja grada Laktaši za dodjelu podsticajnih sredstava (premije) za proizvođače povrća i gljiva.


Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Gradske uprave Grada Laktaši putem pošte ili direktno u prijemnu kancelariju u gradskoj upravi (kancelarija broj 9), sa nazanakom po Javnom pozivu.

Prijedlog za premiju, po obradi prispjelih prijava, stručni savjetnik za poljoprivredu, dostavlja Gradonačelniku koji donosi konačnu odluku.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv je otvoren zaključno sa 10.11.20222. godine.