LAKTAŠI, 26. aprila – Obavještavaju se građani, pravna lica i preduzetnici sa područja opštine Laktaši da su, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07), Međunarodni praznik rada, koji se praznuje 01. i 02. maja, kao i Dan pobjede nad fašizmom, koji se praznuje 09. maja, neradni dani.

opstina-laktasi

U dane gore navedenih praznika ne rade Opštinska uprava Opštine Laktaši, republički organi i organizacije, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Izuzetno, u skladu sa važećom Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Laktaši („Službeni glasnik opštine Laktaši, broj 7/15“) i Zaključkom načelnika o utvrđivanju radnog vremena u dane republičkih praznika, broj 08-140-3/18 od 24.04.2018. godine, u dane republičkih praznika mogu da rade, i to:

01. maja 2018. godine

1) u vremenu od 07:00 do 11:00 časova

-trgovinski objekti na malo sa pretežno prehrambenom robom i kiosci sa prehrambenom robom i novinama;

2) u vremenu od 07:00 do 12:00 časova

-frizerski i kozmetički saloni, privredni subjekti koji se bave automehaničarskom i vulkanizerskom djelatnosti i privredni subjekti koji se bave prometom poljoprivrednog repromaterijala;

3) u vremenu od 07:00 do 13:00 časova

-prodajna mjesta AD „Lutrija Republike Srpske“ Banja Luka

4) u vremenu od 07:00 do 16:00 časova

-trgovine na malo pogrebmnom opremom i cvijećem;

5) u vremenu od 00:00 do 24:00 časa

-pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaje istih;

-trgovinski objekti tipa „dragstor“, i

-trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aerodromu „Banja Luka“.

02. maja 2018. godine

1) u vremenu od 07:00 do 12:00 časova

-frizerski i kozmetički saloni, privredni subjekti koji se bave automehaničarskom i vulkanizerskom djelatnosti i privredni subjekti koji se bave prometom poljoprivrednog repromaterijala;

2) u vremenu od 07:00 do 13:00 časova

-prodajna mjesta AD „Lutrija Republike Srpske“ Banja Luka;

3) u vremenu od 07:00 do 16:00 časova

-trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (djelatnost prodavnica mješovite robe);

-pored trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima koja posluje u okviru objekta koji je uređen kao posebna prostorna cjelina, unutar istog objekta mogu da rade i svi drugi subjekti, bez obzira na vrstu djelatnosti;

-kiosci;

-autopraone;

-subjekti registrovani za trgovinu na malo- korištenim vozilima, i

-trgovine na malo pogrebmnom opremom i cvijećem.

4) u vremenu od 00:00 do 24:00 časa

-pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaje istih;

-trgovinski objekti tipa „dragstor“, i

-trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aerodromu „Banja Luka“.

09. maja 2018. godine

-pravna lica i preduzetnici u vremenu koje je navedeno za 01. maj 2018. godine.

Ugostiteljski objekti, osim objekata u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Laktaši („Službeni glasnik opštine Laktaši“, broj 8/11 i 6/14), u dane republičkih praznika (1, 2. i 09. maja) mogu da rade jedan sat duže.

U cilju zadovoljavanja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti, civilna zaštita, zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdjevanje vodom, električnom energijom i za prevoz putnika, dužni su da rade u obimu koji zadovoljava nesmetano pružanje ovih usluga.

Svi subjekti koji rade u dane praznika dužni su da poštuju odredbe Zakona o radu i drugih propisa kojima se reguliše plata i druga prava radnika za vrijeme praznika.

 

Opština Laktaši