Obavještavaju se građani sa područja opštine Laktaši da je, u vremenu kada apoteke ne rade, organizovana pripravnost putem telefona u apoteci ”MOJA APOTEKA”, Laktaši, Karađorđeva bb.

Pripravnost putem telefona podrazumijeva da je apoteka zatvorena, ali da dežurni magistar farmacije kojeg je odredila apotekarska ustanova mora biti dostupan radi pružanja, po pozivu na telefon, hitne apotekarske usluge u apoteci koja organizuje pripravnost.

Broj telefona dežurnog magistra farmacije je: 065/062-093.

Takođe građani se obavještavaju, a po informacijama iz apotekaraskih ustanova, da u periodu Vaskršnjih praznika, sve apoteke koje posluju na području opštine Laktaši u nedjelju (19.04.2020. godine) neće raditi, a u subotu (18.04.2020. godine) i ponedjeljak (20.04.2020. godine) apoteke će raditi u sljedećem radnom vremenu:

PHARMACIA, Karađorđeva bb, Laktaši
Radno vrijeme: subota od 08.00 do 13.30 časova, ponedjeljak od 08.00 do 18.00 časova;

LAKTAŠI, MOJA APOTEKA, Karađorđeva bb,
Radno vrijeme: subota od 07.00 do 14.00 časova, ponedjeljak od 07.00 do 18.00 časova;

LAKTAŠI 2, MOJA APOTEKA, Nemanjina bb,
Radno vrijeme: subota od 07.00 do 14.00 časova, ponedjeljak od 07.00 do 18.00 časova;

HEMOLEK, Nemanjina 6, Laktaši,
Radno vrijeme: subota od 07.00 do 14.30 časova, ponedjeljak od 07.00 do 18.00 časova;

HEMOLEK 2, Nemanjina 10, Laktaši
Radno vrijeme: subota od 07.00 do 14.30 časova, ponedjeljak od 07.00 do 18.00 časova;

DIVNA LAKTAŠI, Karađorđeva 48 Laktaši
Radno vrijeme: subota od 08.00 do 14.00 časova, ponedjeljak od 08.00 do 18.00 časova;

HEMOLEK, Omladinska 6, Klašnice
Radno vrijeme: subota od 07.00 do 14.30 časova, ponedjeljak od 07.00 do 18.00 časova;

HEMOLEK, Nikole Tesle 15, Trn,
Radno vrijeme: subota – ne radi, ponedjeljak od 07.00 do 18.00 časova;

CRVENA APOTEKA BR.10, Cara Dušana 97, Trn;
Radno vrijeme: subota 08.00 do 14.00 časova, ponedjeljak od 08.00 do 18.00 časova;

VIO-PHARMACY 3, Cara Dušana 128 A, Trn
Radno vrijeme: subota od 08.00 do 14.00 časova, ponedjeljak od 08.00 do 18.00 časova;

HEMOLEK ALEKSANDROVAC
Radno vrijeme: subota – ne radi, ponedjeljak od 07.00 do 15.00 časova;

HEMOLEK SLATINA, Trg bana Milosavljevića 3, Slatina
Radno vrijeme: subota od 07.00 do 14.30 časova, ponedjeljak od 07.00 do 15.00 časova.

(Zdravstvena ustanova ”MOJA APOTEKA”)