LAKTAŠI.15.maja- Nakon priče o Trnu, u kojem se nalazila rimska putna postaja koja se zvala “Ad Ladios” s utvrdom (castrum) uz važnu cestu Salona-Servitium, nastavljamo naše istorijsko putešestvije, širom područja koje obuhvata današnja opština Laktaši… Današnja priča nam govori o putničkoj stanici koju su Rimljani zvali “Ad Fines”, i koja je svakako imala dobar razlog za ovakvo ime.

Slikovni rezultat za ad fines mahovljani

Između Banje Luke i Gradiške pronađeno je više ostataka rimskih naselja. Jedno je takvo naselje bilo sjeverno od Laktaša, tačnije od Laktaške rijeke kako je on zove, a riječ je o potoku Mahovljanka ili Velika Rijeka ili Lijevčanica. Evo kako to Skarić opisuje: “S obe strane sadašnjega druma nalazi se po njivama rasturena rimska cigla. Kod banje u Laktašima je prije 30 godina (dakle oko 1894. godine ) otkopano jedno veće zdanje. A i sama banja kao da je rimska građevina.”

U Laktašima na lokalitetu Zidine Arheološki leksikon BiH bilježi otkriće jedne rimske zgrade. Čini se da je riječ upravo o tom nalazištu koje spominje Skarić. U leksikonu stoji: “Temelji rimske zgrade sa kanalima za hipokaust, vjerovatno jedne banje. Kako su očuvane samo supstrukcije a ne i zidovi, raspored prostorija prema datom planu nije jasan. Našlo se mnogo običnih i hipokaustnih cigli, keramike, stakla. Navodno, u Laktašima je bila nađena i pozlaćena statua; vjerovatno 4. vijek). Izgubljena. Rimsko doba.”

Slikovni rezultat za ad fines mahovljani

 


Možda je upravo tu, malo sjevernije od Laktaša, bila rimska putna postaja Ad fines. S time bi se slagalo ono što sam Skarić piše, da je granica između dviju provincija Panonije i Dalmacije, kada je ta podjela uvedena, išla upravo planinskim vijencem planine Kozare pa dalje na istok prnjavorskim krajem, za koje mišljenje on kaže da je “većina historika”, dok suprotno mišljenje, tj. da je ta granica bila južno od današnje Banje Luke, zastupa samo arheolog Carl Patsch.

 Budući da na latinskom finis znači granica, to bi se ime te postaje upravo lijepo slagalo s pretpostavkom da je tu granica stvarno i bila. To bi onda bila pogranična postaja na razmeđu dviju provincija. 

No, bez obzira bila tu granica ili ne, rimskih tragova tu svakako ima, a to znači da je u to vrijeme tu bilo i života. Možda je ta postaja bila malo sjevernije u području sela Maglajani, gdje je otkriveno rimsko naselje, o čemu svjedoči pronađena rimska opeka i novac careva Antonija Pija(138.-161.) i Maksimilijana (286.-305.) godine.

Nastaviće se…