LAKTAŠI, 6. marta – Laktaši, jedna od najrazvijenih opština u Srpskoj, može se pohvaliti brojnim prirodnim bogatstvima. Blaga i ugodna klima, plodno zemljište, šume i bogata hidrografska mreža, samo su neki od razloga zbog kojih su Laktaši mesto u koje ljudi sa svih strana dolaze.


Međutim, ono po čemu su Laktaši postali nadaleko poznati jesu termo-mineralni izvori. Od ukupno devet banja u Republici Srpskoj, u Laktašima se nalaze dve – Banja Laktaši i Banja Slatina. Ove dve banje su od davnina poznate po čudotvornim izlečenjima i blagotvornim dejstvima na ljudski organizam.

Zdravstveno-turistički kompleks ’’Terme Laktaši’’ nalazi se u strogom centru grada, a njegova lekovita svojstva bila poznata još u rimsko doba.

Banja Laktaši idealna je za lečenje bolesti lokomotornog sistema, kardiovaskularnih bolesti, bolesti očiju, nervnih poremećaja, za tretman gerijatrijskih bolesti, kao i za rekreaciju i u turističke svrhe.

Lekovita voda Banje Laktaši je homeoterma, temperature do 31 stepen. Fizičko – hemijski sastav vode dokazuje da je Banja Laktaši jedna od najkvalitetnijih i najlekovitijih banja u Evropi, pa stoga i ne čudi podatak da u Laktašima lek decenijama traže pacijenti iz celog sveta.

Ono što priču o čudesnoj laktaškoj vodi čini još interesantnijom jeste nekoliko čudotvornih ozdravljenja. Naime, zabeleženi su slučajevi najtežih obolenja, koja su kod bolesnika, nakon kupanja u lekovitoj vodi Banje Laktaši, potpuno nestala, uprkos lošim prognozama doktora.

Nedaleko od Laktaša nalazi se i Banja Slatina.

Zahvaljujući svojim karakteristikama, termomineralna voda sa izvora u Slatini upotrebljava se kao pomoćno lekovito sredstvo u okviru fizikalnih terapija i medicinske rehabilitacije kod bolesti upalnog, degenerativnog, vanzglobnog reumatizma, stanja posle povreda i trauma, kod funkcionalnih i organskih obolenja perifernih arterijskih krvnih sudova…

U okviru banjskog kompleksa, 2007. godine izgrađen je moderni sistem peloidnih kupatila u kome se pružaju usluge balneoterapije – primene lekovitog blata i termomineralne vode u svrhu lečenja.

Centralno vrelo Banje Slatina je izgrađeno 1931. godine. Objekat je zbog svoje lepote i posebenosti spomenik koji je pod zaštitom države. Ispod vrela pronađeni su novčići iz rimskog doba, koji svedoče o naseljenosti ovog područja još od davnina, kao i o tome da su stari Rimljani dobro poznavali lekovita svojstva laktaških banja.

Pored dva banjska centra, Laktašani se ponose i sa ostacima ranovizantijskog grada Balkisa, koji se nalaze se u selu Bakinci.

Grad je stradao 597. godine u naletu avarsko-slovenskog vojskovođe Bajana.

Opasan je odbrambenim zidovima u dužini oko 480 metara, dok su zidovi na pojedinim mestima očuvani do visine od četiri metra. U okviru ovog kompleksa pronađeno je i srednjovekovno zemljano utvrđenje Karaula.

Kompleks se prostire na preko 100.000 metara kvadratnih i u njemu su pronađeni objekti različite namene.

Istočno i jugoistočno od odbrambenih zidina utvrđenja, pronađene su i istražene tri ranovizantijske bazilike, koje su bile centar crkvenog života severnog dela Bosne.

Nakon uređenja i turističke valorizacije, ovaj arheološki lokalitet imaće velike šanse da postane jedna od najposećenijih turističkih destinacija u okruženju.

Brojni turisti koji pohode Laktaše, po pravilu, svrate i do stare crkve brvnare u Malom Blašku. Ovaj objekat je pod zaštitom države i najznačajniji je spomenik kulture ovog kraja.

Autentičan izgled i savršen arhitektonski sklad, kao i brojne priče i legende vezane za ovu crkvu, čine ju posebno interesantnom. Oko crkve se nalazi groblje na kom je pronađeno osam stećaka, pa se pretpostavlja da je crkva znatno starija od 1745. godine, koja se smatra godinom izgradnje.

Crkva brvnara se nalazi se na uzvišenju, u prelepom šumskom ambijentu i posvećena je Rođenju presvete Bogorodice.

Postoje razne priče oko nastanka ove crkve, s obzirom da je u to doba, za vreme turske vladavine, postojala zabrana gradnje pravoslavnih svetinja.

Crkvena građevina je veoma zanimljiva, unutrašnjost je bogato oslikana, a među brojnim ikonama koje su dela domaćih ikonopisaca, ističu se drvorezbarene carske dveri.

Za ovu, kao i za mnoge druge brvnare u ovom delu Republike Srpske, vezana je legenda o čudesnom premeštanju crkve s mesta na mesto.

U opštini Laktaši još uvek je moguće videti primerke starih oblika graditeljstva koji su stari stotinu i više godina. Stare riglovane kuće, pa čak i poneka brvnara, mlečari, ambari, košane i drugi prateći objekti prave su dragocenosti i retkosti, koje svedoče o narodnom graditeljstvu na ovim prostorima.

U pojedinim seoskim domaćinstvima, brižno se čuvaju primerci starog pokućstva, oruđa, nameštaja, starih nošnji i drugih starina. Neka domaćinstva poseduju prave male porodične muzeje.

Kamena kugla u Slatini

Kamene kugle su fenomen su koji u Srpskoj privlači sve više turista. Jedna od najvećih i prvih otkrivenih, pronađena je prije 15 godina nadomak Laktaša, u naselju Slatina. Smještena u atraktivnom šumskom ambijentu, do polovine ukopana u potočić koji tokom ljeta ostane bez vode.

Samo porijeklo kugle zvanično nikad nije istraženo i dokazano.

Bez obzira na oprečna naučna objašnjenja ovog fenomena, sve više turista i bionergičara dolazi u Slatinu da vidi, dodirne ili pak zagrli ovu kamenu gromadu, jer veruju da ima pozitivna zračenja.

Bojić: Potrebno ulagati u turističku infrastrukturu

Načelnik Laktaša Miroslav Bojić kaže da ta opština raspolaže značajnim turističkim resursima i velikim prirodnim i antropogenim potencijalima, ali da je u turističku infrastrukturu i nove sadržaje neophodno kontinuirano ulagati.
-Samo tako možemo biti konkurentni razvijenim turističkim destinacijama. Samo na taj način se može obezbediti masovniji dolazak turista, koji bi bili zainteresovani za duži boravak u Laktašima – napominje Bojić.

(”Ilustrovana politika”)