LAKTAŠI, 22. februara – U srijedu 27. februara 2019. godine od 10.00 časova, održaće se 21. redovno zasjedanje Skupštine opštine Laktaši. Na zasjedanju Skupštine ramatraće se o 24 tačke Dnevnog reda.

opstina

Poslanici će, između ostalog, raspravljati o programu finansiranja sporta i fizičke kulture na području opštine Laktaši, te o odlukama koje se odnose na upravljanje, korišćenje i održavanje vodnih objekata na području naše opštine.

Na Dnevnom redu naći će se i Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti, preventivna deratizacija i dezinskecija na području opštine Laktaši, te imenovanja članova Upravnih odbora za pojedine Javne ustanove koje obavljaju svoje djelatnosti na području Laktaša.