LAKTAŠI, 20. novembra – Obavještavaju se građani, pravna lica i preduzetnici sa područja opštine Laktaši da je, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, 21. novembar, neradni dan. Taj dan ne radi Opštinska uprava Laktaši, republički organi i organizacije, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

download

Izuzetno, u skladu sa važećom Odlukom o radnom vremenu pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost i Zaključkom Načelnika opštine, mogu da rade:

1) u vremenu od 00:00 do 24:00 časa:

– pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine, kolača i prodaje istih,

– trgovinski objekti tipa „dragstor“,

– trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aerodromu „Banja Luka“ Mahovljani,

2) u vremenu od 07:00 do 11:00 časova:

– trgovinski objekti na malo sa pretežno prehrambenom robom i kiosci sa prehrambenom robom i novinama,

3) u vremenu od 07:00 do 12:00 časova:

– frizerski i kozmetički saloni i privredni subjekti koji se bave automehaničarskim i vulkanizerskim djelatnostima,

4) u vremenu od 07:00 do 13:00 časova:

  • prodajna mjesta AD „Lutrija Republike Srpske“ Banja Luka;

5) u vremenu od 07:00 do 16:00 časova:

– trgovine na malo pogrebnom opremom i cvijećem.

 

Ugostiteljski objekti, osim objekata u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Laktaši, u dane praznika mogu da rade jedan sat duže.

 

U cilju zadovoljavanja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti, civilna zaštita, zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdjevanje vodom, električnom energijom i za prevoz putnika, dužni su da rade u obimu koji zadovoljava nesmetano pružanje ovih usluga.

Svi subjekti koji rade u dane praznika dužni su da poštuju odredbe Zakona o radu i drugih propisa kojima se reguliše plata i druga prava radnika za vrijeme praznika.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti u kancelariji broj 37 odnosno na telefon, broj 051/334-238.

 

 Izvor: Opština Laktaši