LAKTAŠI, 29.aprila – U dane pravoslavnog Vaskrsa, koji je po Zakonu o praznicima Republike Srpske vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti su neradni dani:

-30.04. (Veliki petak),

-02.05. (dan Vaskrsa) i

-03.05.2021.godine (Vaskršnji ponedjeljak).

Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane.

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su:

-01.i 02.05.2021. godine (subota i nedjelja) i

-09.05.2021. godine (nedjelja), kada se obilježava republički praznik, Dan pobjede nad fašizmom.

Кako drugi dan republičkog praznika (02.05.2021.) pada u nedjelju, to se, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, praznovanje ovoga datuma prenosi u ponedjeljak (03.05.2021.).

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Izuzetno, u skladu sa važećim propisima, mogu da rade:

A) 1. i 9. maja

u vremenu od 07:00 do 11:00 časova
– trgovinski objekti na malo sa pretežno prehrambenom robom i kiosci sa prehrambenom robom i novinama;

2. u vremenu od 07:00 do 16:00 časova

– trgovine na malo pogrebnom opremom i cvijećem;

u vremenu od 06:00 do 22:00 časa
– sve vrste ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili i okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.), i priređivači igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina tombola i dr.);

u vremenu od 00:00 do 24:00 časa, s tim da je u vremenu od 22:00 do 06:00 časova zabranjena prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima:
– pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaje istih,

– trgovinski objekti tipa “dragstor“, s tim da u vremenu od 22:00 do 06:00 časova mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje,

– trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aeorodromu “Banja Luka“ Mahovljani.

B) 2. i 3. maja

1. u vremenu od 07:00 do 16:00 časova

– trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (djelatnost prodavnica mješovite robe – 47.11),

– pored trgovine na malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (djelatnost prodavnica mješovite robe – 47.11) koja posluje u okviru objekta koji je uređen kao posebna prostorna cjelina, unutar istog objekta mogu da rade i svi drugi subjekti, bez obzira na vrstu djelatnosti,

– kiosci,

– autopraone,

– subjekti registrovani za trgovinu na malo-korištenim vozilima,

– trgovine na malo cvijećem i pogrebnom opremom;

u vremenu od 06:00 do 22:00 časa
– se vrste ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili i okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.), i priređivači igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina tombola i dr.);

u vremenu od 00:00 do 24:00 časa, s tim da je u vremenu od 22:00 do 06:00 časova zabranjena prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima:
– pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaje istih,

– trgovinski objekti tipa “dragstor“, s tim da u vremenu od 22:00 do 06:00 časova mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje,

– trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aeorodromu “Banja Luka“ Mahovljani.

U cilju zadovoljavanja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti, vatrogasna jedinica, zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdjevanje vodom, električnom energijom i za prevoz putnika, dužni su da rade u obimu koji zadovoljava nesmetano pružanje ovih usluga.

Republički štab za vandredne situacije, za period od 26.04. do 10.05.2021. godine, usvojio je Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj, u cilju sprječavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj: 83-1/21 od 23.04.2021. godine, čije se mjere primjenjuju i koje se moraju poštovati na način propisan Zaključkom.

Ukoliko Republički štab za vandredne situacije propiše drugačije mjere i radno vrijeme, iste se moraju primjenjivati.

Izvor: Opština Laktaši