LAKTAŠI, 16. januara – Od 1. februara 2021. godine mijenja se Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada na cijelom području Opštine Laktaši, vijest je koja stiže iz KP “Komunalac” Laktaši.

Proteklih mjeseci pratile su se potrebe građana za odvozom miješanog komunalnog otpada uvažavajući specifičnosti područja cijele opštine. Imajući u vidu činjenice da se raspored odvoza nije mijenjao proteklih dvanaest godina, povećanje broja korisnika za preko 35% i samo povećanje količine prikupljenog otpada, preduzeće KP Komunalac  uvodi novi raspored odvoza. Nadležni očekuju da će ovaj način obezbjediti kvalitetniju i bolju uslugu korisnicima, postići bolju organizaciju rada na terenu i ekonomičniji odvoz na regionalnu deponiju.

U cilju jačanja tehničkih kapaciteta, unapređenje usluga odvoza i odlaganja komunalnog otpada, u ovom preduzeću planiraju nabavku vozila i opreme za odvoz i odlaganje miješanog  komunalnog i korisnog otpada. U 2021. godini možemo očekivati i proširenje djelatnosti u “Komunalcu” o kojima će još biti riječi.

Novi Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada implicira važnost odvojenog sakupljanja otpada. Pozivamo sve korisnike da smanje količinu miješanog komunalnog otpada odlažući odvojeno prikupljeni otpad (papir, staklo, plastiku, tekstil, metal) u posude na reciklažnim dvorištima za 5 vrsta otpada koja su ranije postavljena. 

Apelujemo na korisnike da koriste uslugu dostave računa za komunalne usluge odvoza komunalnog otpada putem elektronske pošte (e-maila). Dostava računa putem elektronske pošte dostupna je za sve korisnike usluga, nove i postojeće, bez obzira da li je riječ o pravnim ili fizičkim licima i omogućava se na zahtjev korisnika.

Novi raspored odvoza mješanog komunalnog otpada možete pronaći na web stranici KP Komunalac a.d. Laktaši – www.komunalacad.net