LAKTAŠI, 31. decembra – Kroz razgovor sa načelnikom opštine Laktaši, Rankom Karapetrovićem, dotakli smo se raznih tema, za koje smatramo da su interesantne stanovnicima  naše opštine.  Aktuelna dešavanja, budžet, strategija razvoja samo su neke od okosnica kojima smo se bavili tokom ovog razgovora, koji ste imali priliku pročitati na našem portalu.

laktasi zimi

Mnogo je pitanja, a u nastavku donosimo odgovore koji se odnose na stanje projekata koji se trenutno izvode na teritoriji opštine Laktaši, saradnju sa drugim lokalnim zajednicama, drugim gradovima, ali i nekim svakodnevnim situacijama koje su sastavni dio života.

Karapetrovič

„Glas Laktaša“: Možete li nam reći u kojoj fazi se trenutno nalaze neki od projekata koji su pokrenuti u toku 2018. godine?

„Istakao bih projekte koje smo realizovali u saradnji sa UNDP, a bilo ih je od „Jačanja uloge mjesnih zajednica“ pa do opremanja sportskih terena, društvenih domova  i slično. U svim ovim projektima opština je učestvovala sa oko 40% sredstava, ali ističem i da su zahtijevali učešće građana, tako da je bitno da su se na taj način angažovali direktno oni kojima u suštini i trebaju svi ti rezultati.“

Igraliste Milosevci

„Glas Laktaša“: Smatrate li da je primjetna letargija u društvu, kad je u pitanju angažovanje pojedinca u realizaciji nekog projekta?

„Mislim da ih je ovaj projekat „probudio“ na neki način, jer je prije realizacije organizovana edukacija, za sve učesnike. Veliki je značaj u tome da se građani uključe u društvena zbivanja, a ne da samo očekuju. Gdje god se ljudi uključe i započnu neku korisnu aktivnost, mi nismo ostali „nijemi“. Bilo je primjera da se organizuju, okrče lokalni seoski put, a onda se i mi uključimo, obezbjedimo mašine da se očisti kanal i slično. Da bar sačuvamo to što imamo, postojeću infrastrukturu. Dobar primjer je i društveni dom u Šeškovcima, koji smo sanirali, ali su tamo i građani aktivni. Od „igranke“ pa do književne večeri. Svaka njihova aktivnost povlači za sobom i naše dalje djelovanje. Bitno je pronaći dobar model za saradnju sa stanovništvom.“

 

„Glas Laktaša“: Kažete da je bitna saradnja sa građanima. Ako bismo taj pojam saradnje posmatrali u malo širem kontekstu, šta biste nam rekli, kakva je saradnja sa susjednim lokalnim zajednicama?

„Nažalost, nije bilo nekih značajnih, zajedničkih projekata. U dobrim smo odnosima sa svima, ali trenutno, jedino sa Banjalukom pokušavamo proširiti saradnju, konkretno kad je u pitanju vodovod na Krčmaricama. Ali još uvijek je to neizvjesno.  Ono što bih istakao jeste da smo veći akcenat stavili na prekograničnu saradnju, konkurišemo na neke od programa Evropske unije, kao što su pomoć poduzetništvu ( saniranje objekta u Trnu  – Sarica), drugi projekat je u oblasti turizma, a treći se odnosi na energetsku efikasnost. Svaki od ovih projekata vrijedi oko 500.000 eura, i ako uspijemo proći bar jedan od njih biće dobro.“

 

„Glas Laktaša“: Primjećujemo da je veliki broj projekata ostvaren zahvaljujući organizaciji UNDP. Pored navedenih, koji su projekti obilježili tu saradnju?

„Istakao bih sanaciju posljedica  od poplava, čišćenje korita rijeka Bukovice, Stupčevice, Mahovljanke. Čišćenje kanala u Glamočanima, Blašku, Šušnjarima. Mislim da u poslednjih 20 godina nije odrađeno ovoliko posla, a dobar dio je realizovan zahvaljujući donatorskim sredstvima, kojih je nažalost sve manje. Jedan od aktuelnih projekata je i Upozoravanje građana na moguće elementarne nepogode, a zapravo se radi o izradi aplikacije koja će biti dostupna svima, a cilj joj je da informiše i upozorava građane na eventualne vremenske nepogode, prvenstveno poplave i klizišta. Kroz ovaj projekat će biti odrađen plan, koji će zabranjivati gradnju objekata na prostorima koji su pod rizikom.  Dobrim dijelom je to i inkorporirano u naš postojeći plan, što je veoma značajno.“

 

„Glas Laktaša“: Kad smo već kod izgradnje, šta se dešava sa izgradnojm mosta u Trnu?

„Radovi su pri kraju, očekujemo da vrlo brzo bude u funkciji, čim to dozvole vremenski uslovi. S obzirom da je to „vojni“ most, i da je saniran prije rata, bile su odrađene drvene patosnice, koje će ovaj put biti zamijenjene željeznim. Sama investicija košta oko 400.000 KM, i dugoročno gledano je opravdana. Ali u nekoj daljoj budućnosti , planirano je da se gradi most koji bi povezao Priječane i mjesne zajednice opštine Laktaši, sa Banjalukom. Istakao bih ovom prilikom i problem saobraćaja u Laktašima. Izgradnjom autoputa nije na kvalitetan način rasterećen saobraćaj direktno u Laktašima. Iz tog razloga smo uradili idejno rješenje za novu saobraćajnicu koja bi išla preko starog „mileševačkog“ mosta, uz Vrbas, do raskrsnice prema Slatini. Na taj način bi sav teški kamionski transport preusmjerili iz centra Laktaša.

trnaski most

 

„Glas Laktaša“: Kraj je godine, vrijeme darivanja, humanih gestova. Koliko opština Laktaši učestvuje u toj sferi društvenog života?

„Mi imamo nekoliko organizacija koje se bave tim pitanjima. Opština podržava njihov rad, i smatram da je dobro da se taj dio dešava na nivou udruženja, neformalnih akcija, i slično. Nastojimo da pomognemo svima kojima je potrebno, u skladu sa našim mogućnostima. A ovo vrijeme je posebno, i zahtijeva od svih nas i pomoć i saosjećanje. Istakao bih i privrednike sa naše opštine, koji se uvijek uključuju u ovakve akcije. Ove godine je i firma „Peštan“ proslavila 20 godina postojanja u RS, i tim povodom darovala određena novčana sredstva vrtiću u Laktašima. “

„Glas Laktaša“: Šta biste poručili građanima, povodom Nove godine?

„Svima želim mnogo zdravlja, sreće, ljubavi. A mi ćemo se truditi da budemo i dalje dobra opštinska Uprava, da ostvarimo bolju saradnju sa građanima i da realizujemo sve ono što smo planirali, a i više.

Srećna Nova godina!“