LAKTAŠI, 29. decembra –  Stigli smo polako i do kraja 2018. godine. Polako se sabiraju utisci, rezultati rada, svako od nas kad se osvrne unazad ima o čemu da razmišlja.

Nezavisni online magazin “Glas Laktaša” bilježi sve veći broj čitalaca, zanimljive priče tokom cijele godine, sa posebnim akcentom na priče koje se odnose na naše Laktaše, sugrađane i događaje koji su obilježili 2018. godinu u samim Laktašima. Tim povodom ugostili smo i prvog čovjeka opštine Laktaši, načelnika Ranka Karapetrovića. U zanimljivom razgovoru dotakli smo se raznih tema koje su bile aktuelne u Laktašima tokom godine.

Karapetrovič

Na pitanje “Šta je obilježilo 2018. godinu, kad je u pitanju opština Laktaši?”, načelnik Karapetrović kaže:

“Ono što bih izdvojio, a što je obilježilo, sad već proteklu godinu, su svakako Izbori 2018. godine, koji su značajno uticali i na rad opštinske Uprave. Ali, isto tako i niz aktivnosti koje su svojim intenizitetom veoma uticale na obnovu infrastrukture na području naše Opštine. Izdvojena su značajna finansijska sredstva za izgradnju putne mreže, tako da imamo oko 40 kilometara puta koji je ili novoizgrađen ili popravljen. Rađeni su i drugi projekti, od kojih bih izdvojio Projekat vodosnabdijevanja na područjima  Trišića Brdo, Berića Brdo, Crnića Glavica i Kriškovaci.  Riječ je o veoma značajnom projektu za stanovnike ruralnih dijelova opštine, koji do sada nisu imali riješeno pitanje vodosnabdijevanja. Pored ovog projekta, na području Maglajana rađeni su novi bunari, tako da je i na tom dijelu obezbijeđeno kvalitetno vodosnabdijevanje. Svjesni smo da na području opštine Laktaši postoji još “kritičnih” mjesta kad je u pitanju vodosnabdijevanje, naročito na župskom dijelu, nedostaju kvalitetni izvori vode, i iduće godine planiramo uraditi novi bunar, koji bi popravio snabdijevanje vodom za stanovnike Blaška i Čardačana.”

“Glas Laktaša” : To bi značilo da vodosnabdijevanje i dalje čini dobar dio planova, i za narednu 2019. godinu?

“Jeste, ali to je samo dio planova. Opština Laktaši za narednu godinu namjerava riješiti i pitanje smještaja djece predškolskog uzrasta u vrtić. Dobili smo donaciju od Vlade RS, u iznosu od 800.000 KM, radimo dječiji vrtić u Aleksandrovcu. Građevinski radovi su započeli, rok za izvođenje radova je 6 mjeseci, tako da na proljeće očekujemo da objekat bude završen, a onda predstoji prijem radnika, upis djece i početak rada te ustanove. Bitno je naglasiti da su u Budžetu opštine planirana sredstva za taj segment.”

“Glas Laktaša”: Kad je u pitanju Budžet opštine Laktaši za 2019. godinu, kakvo je stanje?

“Naglasio bih da je dosta toga urađeno, ali da konstantno postoji hronični nedostatak novca, tako da je i sledeće godine pred nama veliki izazov. Skupština je usvojila Budžet koji je ove godine veći za 900.000 KM, nadamo se da će se u potpunosti ostvariti. Za 11 mjeseci imali smo ostvarenje preko 100 %, a i u 12. mjesecu ne bi trebalo da dođe do drastičnih razlika, osim u slučaju kad su u pitanju kreditna zaduženja, na osnovu kojih i država uzme veći dio sredstava u svrhu regulisanja PDV-a. Istakao bih da je dobar dio sredstava u Budžetu obezbijeđen i zahvaljujući mjerama koje smo preduzeli kad je u pitanju naplata prihoda, na koje smo se odlučili bez obzira na izbornu godinu. Nismo se dodvoravali biračima, htjeli smo da pokažemo da su svi građani jednaki pred zakonom, i da ispunjavajući svoje obaveze doprinose razvoju lokalne zajednice u kojoj žive.”

“Glas Laktaša”: Ima li efekata takva odluka?

“Efekta ima, značajno su poboljšane naplate prihoda, međutim ono čim nismo zadovoljni su prihodi koje naplaćuje Poreska uprava. Konkretno, porez na nepokretnosti, koji pored svih mjera koje smo mi preduzeli i dalje ne doprinosi razvoju konkretno naše Opštine. Nažalost, probleme s kojima se susrećemo u ovoj sferi moguće je rješavati jedino na većoj instanci, tako da ćemo morati sačekati da se ovo pitanje riješi na nivou države. Tek tad ćemo sredstva u iznosu od skoro milion maraka, moći upotrijebiti za izgradnju i privredni napredak u našoj Opštini.

“Glas Laktaša”:  Strategija razvoja opštine Laktaši – da li je ambiciozna ili realna?

“Trenutno se radi revizija Strategije razvoja. I to s pravom je radimo. Ali moram naglasiti da svaka Strategija mora biti u određenoj mjeri ambiociozna. Mislim da smo, nakon analize, ustanovili da je preko 60% ciljeva ostvareno, ali isto tako i neki sektorski ciljevi su postavljeni nerealno. Upravo zato se i radi revizija, i u toku godine, ćemo ujednačiti ciljeve sa realnim mogućnostima. Bitno je reći da smo za većinu ostvarenih ciljeva uspjeli obezbjediti sredstva, i da je veliki dio tih sredstava bio iz vanjskih izvora.”

“Glas Laktaša”: Kakvo je stanje kad su u pitanju finansije na području naše opštine?

“Vlastite izvore za finansiranje projekata iz Strategije razvoja u prethodnom periodu nismo imali. Konstantno smo iskazivali deficit, tek od ove godine Opština bilježi blagi porast, i mislim da je to dobar trend koji treba nastaviti. Nažalost, Laktaši su dobrim dijelom potcijenjeni kad je u pitanju raspodjela sredstava. Problem je i to što mi imamo mnogo radnika koji imaju dosta niske plate u privredi. Od 9600 zaposlenih, imamo 8000 u realnom sektoru. Malo koja opština može tim da se pohvali, ali su niski prihodi problem. To su uglavnom firme koje zapošljavaju polukvalifikovane radnike, kao što je “Kablex”, i to su jednostavni poslovi koji su malo plaćeni. Nadamo se da će u skorijoj budućnosti ovde biti više firmi koje ulaze u sferu visokih tehnologija, one zapošljavaju manje radnika, ali su perspektivne. Nastojaćemo kroz Strategiju, dovesti što više ovakvih firmi. Upravo zato ostvarujemo i dobru saradnju sa Privrednom komorom, kroz koju realizujemo projekte od značaja za stanovništvno i njihovu obuku i osposobljavanje za rad na novim tehnologijama.”

 

Nastaviće se…