LAKTAŠI, 23.januara – U Opštini Laktaši je i ove godine provedena eksterna provjera Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, koja je uspješno završena bez utvrđenih neusaglašenosti i opservacija.

„Tokom audita nije bilo neizvjesnosti niti prepreka i dokumentacija je pripremljena u skladu sa zahtjevima“, rekao je načelnik opštine Ranko Karapetrović.

Provedenim auditom je utvrđena učinkovitosti implementiranog sastava, prema zahtjevima norme ISO 9001:2015, uz mogućnost unaprijeđenja.

Takođe, dokazano je da nema novih nepredviđenih rizika, koji bi mogli imati negativan uticaj na ostvarenje novih rezultata.

 

Izvor: Opština Laktaši