LAKTAŠI, 18. juna – Načelnik opštine Laktaši Milovan Topolović upoznao je danas holandskog eksperta za hidrologiju i hidraulični inženjering Kaspera Viningena o šteti od poplava i aktivnostima koje je lokalna uprava preduzimala prije, za vrijeme i nakon poplava.
On je izrazio nadu da će ova ekspertiza, zasnovana na iskustvu i stručnosti, biti od velike pomoći kako bi se napravio plan sanacije zasnovan na nepristrasnoj analizi.

Topolović je danas u Laktašima dočekao Viningena, koji će u ovoj opštini boraviti 10 dana da bi sa opštinskim timom obišao sliv rijeke Vrbas i njenih pritoka, te evidentirao kritične zone plavljenja i predložio rješenja za korekciju vodnog područja kako bi se spriječile poplave u budućnosti, saopšteno je iz kabineta načelnika opštine.

Viningen je istakao da je važno da se uzme u obzir lokalni okvir sliva rijeke, ali i da je neophodno posmatrati cjelokupan sliv u preduzimanju koraka odbrane i sprečavanja poplava.

Viningen je radio u mnogim zemljama kao specijalista savjetnik za hidrologiju i hidraulični inženjering u širokom spektru projekata. NJegovo učešće u rješavanju problema u vezi sa vodom uključuje poboljšanje i rehabilitaciju otvorenih mreža kanala za navodnjavanje, odvodnjavanje i kanalizaciju, zaštitu od poplava rijeka i integrisano upravljanje vodama većih regiona.