LAKTAŠI, 1. februara – U okviru projekta ”Integrisana podrška djeci i porodici”, čija vrijednost je 184.685 KM, na školi u Boškovićima biće zamijenjena  kompletna vanjska stolarija i postavljena toplotna izolacija krova. 

”Projekat će, takođe, biti usmjeren na edukaciju subjekata zaštite iz različitih sektora koji direktno rade sa djecom i porodicom”, izjavio je gradonačelnik Miroslav Bojić.