LAKTAŠI, 21. februara – Stipendisti prvog ciklusa studija 2019/2020. godine, danas su potpisali Ugovore o stipendiranju, a ovo je nastavak dugogodišnje podrške opštine Laktaši obrazovanju i usavršavanju mladih.

IMG_20200221_113253_resized_20200221_115719773-250x220

„Uspostavljen je model stipendiranja sa naglaskom na potrebne stručne kadrove u visokoj stručnoj spremi, koji će u narednom periodu biti nosioci razvoja lokalne zajednice“, rekao je načelnik Laktaša Ranko Karapetrović.

Ova lokalna zajednica je za stipendiranje učenika i studenata, budžetom za tekuću godinu, planirala 120 hiljada konvertibilnih maraka.

„Početna stipendija je 80 KM pa sve do 140 KM, a uslovi koje smo odredili jesu deficitarna zanimanja, prosjek preko 8,5 i posebne kategorije u koje spadaju djeca ratnih vojnih invalida i socijalne kategorije“, dodao je Karapetrović.

On je naglasio da je znatno povećan broj deficitarnih zanimanja, odnosno zanimanja koje su najpotrebnije u privredi opštine Laktaši, kao što su mašinska i elektro zanimanja.

„Stipendiranje  učenika i studenata pokazalo se kao dobar podsticaj kroz povećanje visokoobrazovanog kadra na području opštine Laktaši“, istakao je on.

Opština Laktaši u školskoj 2019/2020. godini dodjelila je ukupno 181 stipendiju od čega 113 srednjoškolskih i 68 studentskih stipendija.

 

Opština Laktaši

 


Novum
Novum
Novum
Novum