LAKTAŠI, 22. juna – Policija je podnijela izvještaj Okružnom tužilaštvu u Banjaluci protiv Momira Nježića (64), direktora firme “Jumbo pet” iz Laktaša, u kojem ga sumnjiče da je od 2005. do 2013. godine izvarao više banaka i nevladinih organizacija za više od milion maraka.

U izvještaju se navodi da je Nježić, čija je firma zapošljavala invalidna lica u proizvodnji pet ambalaže, uzimao pozajmice od raznih fondacija i banaka, ali ih nikada nije vratio. Među prevarenima su se tako našli Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Prijedor, te “Dač Oak Tri fondacija” (DOTF) iz Holandije, kao i Bobar banka iz Bijeljine i Moja banka iz Sarajeva (Fima), od kojih je “pozajmio” ukupno 1.356.000 KM.

Ne želeći da otkrivaju ime osumnjičenog, u CJB Banjaluka su potvrdili da su danas podnijeli izvještaj protiv jedne osobe koja se sumnjiči za poslovne prevare, obmane pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti, te oštećenje tuđih prava, izdavanje čeka i sredstava bezgotovinskog plaćanja bez pokrića, kao i za zloupotrebu ovlašćenja u privredi.

Lice M. N. je pri sklapanju poslova dodjele i korišćenja zajma u vidu kreditnih sredstava obmanulo predstavike jedne fondacije iz Holandije, obavezavši se da će ispuniti obaveze u vidu vraćanja zajma koji je uzelo od njih, ali ga nikada nije vratilo. Takođe, to lice se sumnjiči da je obmanulo jednu banku iz Bijeljine tako što mu je službenik banke odobrio kredit, a ono je kao sredstvo obezbjeđenja priložilo imovinu koja je već bila založena – navode u policiji.

U CJB Banjaluka dodaju da je M. Nj. oštetio fond iz Prijedora tako što je prilikom podizanja pozajmice kao sredstvo obezbjeđenja dao mjenice, iako su računi preduzeća “Jumbo pet” u to vrijeme već bili blokirani te nije bilo novca na računima prilikom izdavanja mjenica.

U policijskom izvještaju se još navodi da je Nježić u navedenom periodu oštetio Bobar banku i Moju banku te budžet RS tako što je prisvojio pokretnu imovinu svog preduzeća, iako je ona bila založena i postojalo je pravo zaloga te onemogućio naplatu potraživanja povjerilaca kao i prinudnu naplatu na ime ranijih obaveza koje je “Jumbo pet” imao po osnovu poreza i sporednih davanja.

Pored navedenog, M. Nj. se sumnjiči da je sačinjavao poslovne isprave lažnog saodržaja, čime je izbjegao izvršavanje poreskih ili drugih zakonskih obaveza uskrativši sredstva koja predstavljaju javni prihod, oštetivši na taj način budžet Republike Srpske – navodi se u izvještaju policije.

Danas nismo uspjeli da stupimo u kontakt sa Nježićem da bi dao komentar na ove optužbe.