LAKTAŠI, 25. aprila – U Laktašima je prezentovan projekat „Zdrave zajednice“.

Projekat je usmjeren na uključivanje žena i muškaraca i mladih u stvaranje zajednice koje će usvojiti i provoditi zdrave životne stilove i osigurati strateški pristup u oblasti prevencije bolesti i promocije zdravlja.

”Ovo je značajan projekat za lokalnu zajednicu i neophodno je raditi na promociji zdravih navika, fizičke aktivnosti, pravilne ishrane od najmlađeg uzrasta”,  rekao je gradonačelnik Grada Laktaši, Miroslav Bojić.

U okviru projekta radiće se na unapređenju aktivnosti Doma zdravlja i jačanju kapaciteta Odbora za zdravstvo u partnerstvu sa obrazovnim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite i organizacijama civilnog društva.

Projekat „Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini“, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske, provode Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa Institutom za populaciju i razvoj.