LAKTAŠI, 16. aprila – Sa pet metara kubnih vode može da se napuni bazen dužine 2,5 metra, širine 2 i dubine 1 metar, a toliko otprilike svakog mjeseca potroši jedan član domaćinstva, kažu statistički podaci. 

VODA

Problem nastaje kada predviđena potrošnja pređe granicu očekivanog, i tada imamo situacije u kojima građani misle da njihova zgrada troši previše vode, kao i da „Vodovod i kanalizacija“ ne obračunava tačno potrošnju, što moraju sami da dokažu, ali i da plate. Međutim, problem je gorući i u samoj lokalnoj zajednici, kada dolazi do nevidljivih curenja i kada nije moguće izvršiti kvalitetan nadzor vodovodne mreže.

Ovakvih situacija u narednom periodu u Laktašima će biti sve manje, zahvaljujući opremi  za mjerenje i detekciju curenja vode, čiju nabavku je obezbijedila opština Laktaši.

Naime, načelnik opštine Laktaši, Ranko Karapetrović i direktor firme „Interkont“ d.o.o. Banjaluka, Spasoja Zeljković, potpisali su ugovor o isporuci opreme za mjerenje i detekciju curenja vode uz obuku operatera u vrijednosti 127.692,98 KM (sa PDV-om).

Nabavljena oprema će služiti otkrivanju nevidljivih curenja i nadzoru vodovodne mreže čime će se doprinijeti smanjenju količina nefakturisane vode.

Oprema se nabavlja u okviru projekta „Vodovod i kanalizacije Republike Srpske“ koji finansira Evropska investiciona banka i Evropska komisija.