LAKTAŠI, 05. novembra – U okviru pilot akcije projekta „CIRCLE“ – Inovacije i testiranje održivih rješenja cirkularne ekonomije u jadranskom području (Circular innovation and resilient city labs in the Adrion region), Opština Laktaši je izvršila nabavku opreme za upravljanje komunalnim otpadom koju će koristiti komunalno preduzeće „Кomunalac“ a.d. Laktaši. Nabavljeni su kamion za transport, kontejneri i komposteri.

Primopredaja opreme je izvršena 4. novembra. 2021. godine uz prisustvo predstavnika Opštine Laktaši, КP „Кomunalac“, dobavljača i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske koji takođe učestvuje u realizaciji projekta „CIRCLE“.
Cilj pilot akcije je da se unaprijedi model upravljanja organskim otpadom.

U predstojećem periodu, Opština Laktaši u saradnji sa КP „Кomunalac“ će izvršiti podjelu 85 kompostera domaćinstvima koja iskažu interes da razdvajaju organski otpad i proizvode kompost koji se može koristiti za održavanje cvjećnjaka, voćnjaka ili bašta.
Nakon primopredaje opreme održan je sastanak na kojem su usaglašeni naredni koraci u realizaciji projekta.

Projekat je podržan od strane Interreg ADRION Programa finansiranog u okviru Evropskog regionalnog razvojnog fonda i IPA II sredstava.