LAKTAŠI, 04. decembra – Iz opštinske Uprave saznajemo da je ovih dana raspisan Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa obrazovanja.

stipendije1

 

Opšti uslov za dodjelu stipendije je prebivalište studenata na području opštine Laktaši najkraće dvije godine prije podnošenja molbe na konkurs uz uslov da studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Ko ima pravo na stipendiju

Pravo na stipendiju od prve do završne godine studija, mogu ostvariti redovni studenti bez neopravdanog gubljenja godine u toku studiranja, koji pripadaju jednoj od sljedećih grupa:
1. studenti koji spadaju u potrebne stručne kadrove u visokoj spremi, koji u 2019/2020. godini obuhvataju studente koji studiraju na sledećim Javnim visokoškolskim ustanovama: Elektrotehnički fakultet (svi studijski programi), Mašinski fakultet (svi studijski programi), Filozofski fakultet (odsjek/smjer Arheologija).
2. studenti koji pripadaju jednoj od posebnih kategorija:
– studenti iz porodica četvoro i više djece,
– stanje socijalne potrebe (uvjerenje Centra za socijalni rad),
– djeca palih boraca i ratnih vojnih invalida od I-IV kategorije invalidnosti,
– djeca bez oba roditelja, te djeca samohranih roditelja (djeca čije je jedan roditelj
nepoznat, nestao ili umro).

stipendisti
Pravo na stipendiju od druge do završne godine studija, mogu ostvariti redovni studenti, bez neopravdanog gubljenja godine u toku studiranja i bez obzira na pripadnost gore navedenim grupama, čiji je prosjek ocjena u toku studiranja 8,5 i više, kao i stipendisti iz grupe potrebnih stručnih kadrova u školskoj 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019. godini, te studenti koji pripadaju jednoj od posebnih kategorija (tačka 2.).

Šta je potrebno od dokumenata

Svi učesnici konkursa koji prvi put konkurišu dužni su uz molbu dostaviti:
– uvjerenje o upisanoj godini-semestru na fakultetu;
– kopiju prve strane indeksa;
– uvjerenje o prebivalištu podnosioca molbe (izdato od Policijske stanice Laktaši/CIPS, najkraće 24 mjeseca prije podnošenja molbe za dodjelu stipendije),
– fotokopiju kartice tekućeg računa kod UniCredit Bank, filijala Laktaši
– kućnu listu.

salter201 Blic Rajko Ristic_censored_1000x0
Posebni dokumenti:
– za više godine studija uvjerenje o položenim ispitima – prosjek ocjena,
– za korisnike porodične invalidnine rješenje o priznatom statusu (za dijete poginulog ili nestalog borca i djecu RVI od I do IV kategorije invalidnosti),
– za studente u stanju socijalne potrebe – uvjerenje Centra za socijalni rad (stanje socijalne potrebe),
– za studente bez oba roditelja ili studente samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih i izvod iz matične knjige rođenih za samohranog roditelja).
Dokumenti sa fakulteta u inostranstvu moraju biti prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača.
Molba sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se Načelniku opštine Laktaši, sa naznakom ”Кonkurs- stipendije”.

Informacije o stipendiranju mogu se dobiti u kancelariji broj 38, na telefon broj 051/334-239 i na web stranici Opštine www.laktasi.net.

Izvor: Opština Laktaši