LAKTAŠI, 16. marta – Obavještavamo javnost da Mjesne kancelarije u Aleksandrovcu i Slatini, neće raditi od danas do 23.03.2020. godine, a Mjesna kancelarija u Trnu će raditi ponedeljkom, srijedom i petkom od 07.30 do 15.30 časova.

mjesna zajednica

Svi građani koji imaju potrebu za vađenje/ovjere dokumenata, a do sad su to radili u Slatini ili Aleksandrovcu, sada se mogu obratiti u Opštinu Laktaši, na kontakt telefon: 051/334-262.

Po instrukcijama Ministarstva lokalne uprave i samouprave, djeci koja se upisuju u 1. razed osnovnog/srednjeg obrazovanja, izvodi iz matičnih knjiga će se dostavljati putem pošte, na adresu roditelja, a sve informacije, kao i upis novorođene djece u matične knjige i načine pribavljanja izvoda/uvjerenja možete uputiti telefonom: 051/334-262, ili na e-mail: info@laktasi.net

 

Opština Laktaši


Novum
Novum
Novum
Novum