LAKTAŠI, 20. novembra – Obavještavaju se građani, pravna lica i preduzetnici sa područja opštine Laktaši da je, u skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, 21. novembar, neradni dan. Taj dan ne radi Opštinska uprava opštine Laktaši, republički organi i organizacije, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

U skladu sa važećom Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Laktaši („Službeni glasnik opštine Laktaši“, broj 7/15) i odredbama Zaključka o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj, u cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva broj: 63-1/20 od 17.11.2020. godine, na dan praznika, mogu da rade:

1) u vremenu od 00:00 do 24:00 časa

– trgovinski objekti tipa „dragstor“, s tim da u periodu od 22:00 do 06:00 časova mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje,

– pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine, kolača i prodaje istih,

– trgovinski objekti na benzinskim pumpnim stanicama i na Aerodromu „Banja Luka“ Mahovljani;

2) u vremenu od 06:00 do 22:00 časa

– sve vrste ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata,

– priređivači igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.);

2) u vremenu od 07:00 do 11:00 časova

– trgovinski objekti na malo sa pretežno prehrambenom robom i kiosci sa prehrambenom robom i novinama;

3) u vremenu od 07:00 do 16:00 časova

– trgovine na malo pogrebnom opremom i cvijećem.

U cilju zadovoljavanja neophodnih potreba građana za komunalnim, zdravstvenim i drugim uslugama, preduzeća iz oblasti komunalne djelatnosti, civilna zaštita, zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdjevanje vodom, električnom energijom i za prevoz putnika, dužni su da rade u obimu koji zadovoljava nesmetano pružanje ovih usluga.

Svi subjekti koji rade u dane praznika dužni su da poštuju odredbe Zakona o radu i drugih propisa kojima se reguliše plata i druga prava radnika za vrijeme praznika.

 

Izvor: Opština Laktaši