LAKTAŠI, 31. jula – Iz Programa naplate sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2019. godinu, obezbjeđena su sredstva za izvođenje radova na čišćenju korita Mahovljanske rijeke u Petoševcima i Maglajanima

Izvođač radova je firma „Hidro -Kop“ d.o.o Banja Luka. Vrijednost radova iznosi 45.983,34 konvertibilnih maraka, a završetak radova planiran je do polovine avgusta tekuće godine.

Takođe, u toku su i radovi na sanaciji desne ruševne obale rijeke Vrbas, uzvodno od mosta u Klašnicama (faza jedan od Velikog Blaška do Gajića i faza dva do Kalaba), u dužini od 200 metara.

Sredstva za ovu svrhu su obezbjeđena iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Naručilac radova je Opština Laktaši, a izvođač „ Eko – Euro Tim“ Banja Luka, a vrijednost radova iznosi 323.431,19 konvertibilnih maraka. Rok za završetak radova je 90 dana od početka sanacije.