LAKTAŠI, 02. oktobra – JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske organizuje program pripreme djece u godini pred polazak u školu. Ovaj program je namijenjen djeci koja ne pohađaju neku od predškolskih ustanova sa teritorije opštine Laktaši.
Program će biti realizovan u periodu od 01.03.2021. do 31.05.2021. godine, u trajanju od
po 3 (tri) sata, svakog radnog dana. Program finansira Ministarstvo prosvjete i kulture
Republike Srpske.
Upis djece u ovaj program traje do 30.10.2020.godine, do kada je i zadnji rok da se
spiskovi upisanih dostave Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.
Upis se vrši u prostorijama uprave JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje,
u vrtiću „Princeza Кatarina Кarađorđević“, u ulici Mladena Stojanovića 3, Laktaši.
Uz prijavu dostaviti rodni list djeteta.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 051/ 532 – 209, 051/ 507 –
120 i 051/ 498 – 310.